Документи кредитно-модульнои системи

Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн європи. Документи болонського процесу. Тема 4. Узагальнити досвід та визначити перспективи запровадження кредитно-модульної си. Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Студентам пропонується до вивчення викладений матеріал враховує останні зміни у нормативних документах. Болонський процес - це процес європейських реформ, що спрямований на створення спільної зони європейської вищої освіти (також у документах зустрічається чимало дослідників відзначають потребу доопрацюв. 1 сент. 2017 г. - у 2001 році вступив у дію комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Даним документом. 1.4 запровадження кредитно-модульної системи орга. Впровадження кредитно-модульної системи є поетапним і розпочинається з вищих навчальних закладів ііі-іу рівнів акредитації шляхом розробки і. До вищої освіти визначає національна доктрина розвитку осв.  внутренние документы вуза, составленные на основе вышеприведенных нормативных документов мон украины, должны быть переработаны и дополнены с учетом особенностей кредитно-модульной системы. Кредитно-модульная система обучения (credit-based system) образовательная система, направленная на  правила прохождения обучения совокупность документов, фиксирующих нормы реализации кредитно-моду. При кредитно - модульной системе организации учебного процесса содержание дисциплины распределяется на содержательные модули (по 2-4 модуля на семестр), то есть учебная  чтобы читать весь документ. Адаптація ідей європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ест8) до системи вищої освіти україни з кредитно-модульної системи перевірки знань студентів основним нормативним документом, що. 6 мая 2016 г. - спочатку вітчизняні внз винайшли унікальну форму поєднання болонської кредитно-модульної системи із радянським способом складання. Розроблено макети та шаблони стандартних бланків із ш. Внедрение европейской кредитно-модульной системы в высшее образование является необходимостью времени, обусловленную важностью оптимизации учебного процесса.. Основні засади розвитку вищої освіти укра. Ознайомитися та проаналізувати концептуальні документи болонського процесу (принципи, розподіл змісту навчального матеріалу та систему оцінювання професійних досягнень майбутніх фахівців). Вивчити досв. Следующих нормативных документах: мс исо 9000-2001. Системы менеджмента.  система менеджмента качества положение об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной системы. 2 авг. 2013 г. - лью – получить документ для переаттестации и ресертифи- кации на очередные 5 лет. Модульной системы подготовки врачей в гбоу впо воронежская государственная медицинская академия им. Чт. Як правило, такий документ виконаний у форматі html. Відкрита освіта — слабоформалізована освітня система, у якій доступ до освітніх ресурсів забезпечується будь-якому охочому без перевірки вхідних пар. 2. Нормативные и распорядительные документы, обеспечивающие процесс внедрения кредитно-модульной системы в вузе. 24 мар. 2005 г. - 2. Введение в практику обучения кредитно-модульной системы учета трудозатрат на обучение. За основу предлагается взять европейскую систему перезачета кредитов, которая уже используетс. Розділ vii запровадження кредитно-модульної системи організації начального процесу (кмсонп) у вищу освіту україни присвячений науково-методичним засадам впровадження кмсонп у вищу освіту україни, реком. На ведении кредитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов [5]. Много кто считает, что система образования украины была сформирова.

Словник термінології кредитно-модульної системи організації ...

Внедрение европейской кредитно-модульной системы в высшее образование является необходимостью времени, обусловленную важностью оптимизации учебного процесса.. Основні засади розвитку вищої освіти укра.На ведении кредитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов [5]. Много кто считает, что система образования украины была сформирова.Кредитно-модульная система обучения (credit-based system) образовательная система, направленная на правила прохождения обучения совокупность документов, фиксирующих нормы реализации кредитно-моду.Впровадження кредитно-модульної системи є поетапним і розпочинається з вищих навчальних закладів ііі-іу рівнів акредитації шляхом розробки і. До вищої освіти визначає національна доктрина розвитку осв.Следующих нормативных документах: мс исо 9000-2001. Системы менеджмента. система менеджмента качества положение об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной системы.

до 5000 посылки не проверяют кредитную историю

Переваги та недоліки Болонського процесу — реферат

 внутренние документы вуза, составленные на основе вышеприведенных нормативных документов мон украины, должны быть переработаны и дополнены с учетом особенностей кредитно-модульной системы.Адаптація ідей європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ест8) до системи вищої освіти україни з кредитно-модульної системи перевірки знань студентів основним нормативним документом, що.6 мая 2016 г. - спочатку вітчизняні внз винайшли унікальну форму поєднання болонської кредитно-модульної системи із радянським способом складання. Розроблено макети та шаблони стандартних бланків із ш.2 авг. 2013 г. - лью – получить документ для переаттестации и ресертифи- кации на очередные 5 лет. Модульной системы подготовки врачей в гбоу впо воронежская государственная медицинская академия им. Чт.

если взяли кредит на 10 месяцев как платить после дефолта

Особливості впровадження модульної технології навчання у ВНЗ ІІІ ...

2. Нормативные и распорядительные документы, обеспечивающие процесс внедрения кредитно-модульной системы в вузе.Навчальний посібник враховує специфіку кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Студентам пропонується до вивчення викладений матеріал враховує останні зміни у нормативних документах.При кредитно - модульной системе организации учебного процесса содержание дисциплины распределяется на содержательные модули (по 2-4 модуля на семестр), то есть учебная чтобы читать весь документ.24 мар. 2005 г. - 2. Введение в практику обучения кредитно-модульной системы учета трудозатрат на обучение. За основу предлагается взять европейскую систему перезачета кредитов, которая уже используетс.Ознайомитися та проаналізувати концептуальні документи болонського процесу (принципи, розподіл змісту навчального матеріалу та систему оцінювання професійних досягнень майбутніх фахівців). Вивчити досв.

задачи с решениями по кредитованию

Жукова Ирина Георгиевна

Розділ vii запровадження кредитно-модульної системи організації начального процесу (кмсонп) у вищу освіту україни присвячений науково-методичним засадам впровадження кмсонп у вищу освіту україни, реком.Болонський процес як засіб інтеграції та демократизації вищої освіти країн європи. Документи болонського процесу. Тема 4. Узагальнити досвід та визначити перспективи запровадження кредитно-модульної си.Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального елементів європейської кредитно-трансферної системи (естs) у вищих тому до. Ects - єдина успішно протестована система кредитів, що вико.Национальный исследовательский ядерный университет мифи пл положение о кредитно-модульной системе нияу мифи смк-пл-7.5-06. Содержание документа.Єдина школа– принцип організації системи освіти, який забезпечує наступність і відкритість усіх її ступенів від нижчого до вищого. -ж-. Журнал. Педагогіка початкової школи: програма навчальної дисципл.

екатеринбург кредит для пенсионеров

Внедрение в вузе системы зачетных единиц (по типу ECTS): опыт ...

У статті розглядаються питання організації кредитно-модульної системи навчання студентів як в україні, в статье рассматриваются вопросы организации кредитно-модульной системы обучения студентов как в р.Срочно 24/7. Без справок -деньги в долг от 0% -заявка online. Содействие в подборе финансовых услуг/организа… содействие в подборе финансовых услуг/организаций.Оформление кредита без документов и проверки ки от 50000 до 5 млн.р. Решение за 2ч.2 окт. 2017 г. - процесса и внедрение кредитно-модульной системы обучения с использованием системы зачетных единиц. Отдел опуп работает по реализации образовательного процесса в соответствии с утвержде.Нормативно-правовые документы по организации учебной работы при нажатии на ссылку происходит скачивание файла нормативно-правові документи вищих колегіальних органів.Кредитно-модульная система (кмс) организации учебного процесса в севнту реализует основные принципы ступенчатой системы образования в соответствии с болонской рабочий учебный план (руп) – это основной.

документы для получения кредита юр.ли

Глава VII. РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ...

29 апр. 2009 г. - в разделах общие положения большинства вузовских документов, ка-сающихся внедряемой кредитно-модульной системы, ее преимущества описаны в точном соответствии с европейскими декларация.9 сент. 2015 г. - повышение квалификации руководящих и педагогических работников образования по кредитно-модульной системе кредитно-модульная система повышения квалификации позволяет работнику образова.Балльно-рейтинговая система оценки знаний предусматривает установленную для всех участников региональной сети повышения квалификации информационный пакет для слушателя - документ, который содержит общу.6. Проекты документов вузовского уровня по введению системы кредитных единиц 71. оплата обучения на переходный период введения кредитно-модульной системы организации учебного процесса.4 окт. 2017 г. - москвы, ответственный исполнитель нир разработка научно-аналитической основы формирования кредитно-модульной системы организации учебного процесса федеральных система контроля и оценки.

задолженность по банковским кредитам

Кредитно-модульная система Украины

2.1 кредитно-модульная система и её функции. 2.2 понятие модуля и кредита. болонский процесс в ходе своего существования издал ряд документов, которыми руководствуется.- на ведении кредитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы оценивания учебных достижений студентов [5].Статьи вак. Гребенщикова, а.в. Инновационные методы обучения будущих переводчиков в условиях кредитно-модульной системы [текст] / а.в. Гребенщикова // казанская наука: сборник научных трудов. – казань.30 нояб. 2017 г. - 49 про затвердження програми дій щодо реалізації положень болонської декларації в системі вищої освіти і науки україни на 2004-2005 роки;; наказ міністерства освіти і науки україни в.2. Основания, функции и цели внедрение кредитно-модульной системы организации учебного процесса в вводится европейская кредитно - трансферная система (ects) и ее ключевые документы (аппликационна.

довореность на кредитное авто

Методичні рекомендації до самостійного опрацювання матеріалу ...

Кредитно-модульная система организации учебного процесса. Период внедрения кмс. после начала семестра изменения в брс недопустимы. European credit transfer and accumulation system.Основные положения кредитно-модульной системы организации учебного процесса, ее преимущества и недостатки. другие документы, подобные кредитно-модульная система.29 нояб. 2011 г. - внедрение кредитно-модульного обучения и введение модульно - рейтинговой системы оценки знаний студентов. Дата добавления: 29 ноября 2011 в 18: введение аспирантуры в общую систему в.^ 2. Нормативные и распорядительные документы, обеспечивающие процесс внедрения кредитно-модульной системы в вузе.Название, ш курс, 5 семестр на принципах кредитно-модульної системи навчання 1. Дата публикации, 02.04.2014. Размер, 146.17 kb. Тип, документы.Повышение квалификации в форме кредитно-модульной системы рекомендовано работникам, ранее прошедшим повышение слушатели, своевременно не предоставившие документы, подтверждающие прохождение практ.

за кредиты могут лешить водительского удостоверения в рб

документы кредитно-модульной системы — смотрите картинки

Порядок оценивания знаний студентов в рамках кредитно-модульной системы, его достоинства и недостатки. болонский процесс в ходе своего существования издал ряд документов, которыми руководствуется.Окружение. Общее; студенту; сотруднику. Главная · искать документ приложение к рабочей учебной программе дисциплины. Модульно-рейтинговая система · скачать памятка по использованию кредит.Болонский процесс в ходе своего существования издал ряд документов, которыми руководствуется раздел 2 кредитно-модульная организация учебного процесса. 2.1 кредитно-модульная система и её функции. внутренние документы вуза, составленные на основе вышеприведенных нормативных документов мон украины, должны быть переработаны и дополнены с учетом особенностей кредитно-модульной системы.

жилищный кредит, краснодар

В РЦПК по мере комплектования групп проводится ...

Документы. организация учебного процесса с использованием кредитно - модульной системы предполагает.Міністерство освіти і науки україни. Львівський національний університет імені івана франка. Кафедра психології. Затверджую. Проректор з навчальної роботи. 200 р. Програма навчального курсу. Загальна п.Опыт вузов по переходу на кредитно-модульную систему. понятно, что теоретическое исследование имеет своей целью создание двух основополагающих документов, регламентирующих процедуру реализации но.29 дек. 2012 г. - кредитно-модульной системе организации образовательного процесса и системе зачетных единиц;. - сетевому взаимодействию при реализации образовательных программ, включая механизм зачета.

жилищно ипотечное кредитование в твери

Департамент здравоохранения Москвы - Туманова Елена ...

Приложение 2.2 описание кредитно-модульной системы организации учебного процесса и контроля качества знаний студентов в рау учебный прицесс в выпускнику рау и обучающемуся, отчисленному до окончания оо.Раздел 3 достоинства и недостатки кредитно-модульной системы. Заключение. болонский процесс в ходе своего существования издал ряд документов, которыми руководствуется.1 мар. 2013 г. - 2 этапы выполнения работ по реализации кмс подготовительный период формирование экспертно-аналитических и рабочих групп. Изучение типового положения о кредитно-модульной схеме организа.

доска объявлений дам кредит заем

Чернова Ольга Анатольевна - Университет

Методические аспекты исследования кредитно-модульной системы организации учебного процесса раскрыто в трудах і.мороз, п.сикорського, кредитно-модульная система организации учебного процесса (кмсоуп) в.Виробці практичних навичок аналізу банківської діяльності сприятиме наведення фінансової звітності реального банку, статистичних показників діяльності банківської системи україни і фрагменти найбільш в.Положение о кредитно-модульной организации учебного процесса в свфу рабочая программа дисциплины (модуля)(рпд, рпм) – нормативный документ, определяющий объем, содержание, порядок изучения и преподаван.12 окт. 2017 г. - у цьому документі у переліку заходів, котрі необхідно здійснити україні пунктом 1.3 вказано провести педагогічний експеримент щодо впровадження кредитно-модульної системи організації.

жилищные льготные кредиты москве

Математична модель технології формування навчального плану ...

Система менеджмента качества. Кредитно-модульная система обучения. программное обеспечение. Ева: система управления образовательным процессом. Система электронного тестирования.5 янв. 2015 г. - тема 5. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп) у внз україни. Організаційно-методичне забезпечення кмсонп передбачає використання усіх докум. внутренние документы вуза, составленные на основе вышеприведенных нормативных документов мон украины, должны быть переработаны и дополнены с учетом особенностей кредитно-модульной системы.Компетентностный подход и кредитно-модульная система на примере архитектурного образования. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.и. Носова.20 янв. 2011 г. - 8-985-789-53-95 родионова ольга михайловна. Двухуровневая система высшего профессионального образования и организация учебного процесса с использованием кредитно-модульной системы для.

документы для кредита под залог автомобиля

Лекція 4. Європейська кредитно-трансферна, акумулююча система ...

Кредитно-модульная система основные термины и порядок организации учебного процесса. создать документы регламентирующие переход на новую систему обучения: положение об организации учебного процес.Три года назад в министерстве здравоохранения украины был издан приказ № 52 от 31.01.2005 года, согласно которому все медицинские факультеты вузов iii-iv уровня аккредитации перешли с 1 сентября на кре.Создание условий, обеспечивающих внедрение в систему высшего профессионального образования инновационных образовательных технологий;. - повышение степени практической разработка и апробация модели кред.Мета впровадження кредитно-модульної системи. Сутність, мета та завдання кредитно-модульної системи навчання в контексті болонського процесу, формули визначення та розподілу залікового аналіз основних.

жилищно-кредитный кризис в украине

Кредитно-модульная система

Свидетельство об аккредитации 7 квалификационного уровня, его подуровней. Орк или их подтверждение. Национальный центр аккредитации медицинских работников. Диплом специалиста. Документ, подтверждающий.Модульная система брв. Магазин фирменной мебели брв. Цены от производителя.Статьи и исследования: переход от русской к постсоветской экономике харківського. Системе обучения. Кредитно-модульной. Модульной системы обучения.Кредитно-модульная система. Пояснительная записка к организации учебного процесса на основе кредитно-модульной системы. Основные положения болонского процесса.Кредитно-модульная система: благо или вред? история вопроса и состояние проблемы. в разделах общие положения большинства вузовских документов, ка-сающихся внедряемой кредитно-модульной системы, е.

дом в кредит долг

1. Болонський процес та кредитно-модульна система...

Квалификацию по кредитно-модульной системе (далее – слушателей), в организации образовательного процесса кредитно-модульная система повышения квалификации слушателей вводится с целью создания условий д. внутренние документы вуза, составленные на основе вышеприведенных нормативных документов мон украины, должны быть переработаны и дополнены с учетом особенностей кредитно-модульной системы.Кредитно-денежная система — credit and monetary system. Русско-английский словарь смирнитского. 2 кредитно-денежная система. Monetary system. Кредитно-денежная система. Совокупность учреждений, методов.Підставами для запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в україні є наступне: 1) інтеграція до. Основними нормативно-правовими документами, які регулюють організаційно-.

долевое строительство в минске в кредит

Кредитно-модульная система организации учебного...

Дистанционное обучение. Непрерывное медицинское образование. Положение о кредитно-модульной системе в красгмунепрерывное медицинское образование. Аттестация врачей. Инструкция. Институт последипломного.Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у підготовку лікарів-хірургів в інтернатурі текст научной статьи по специальности медицина и. Болонський процес у фактах i доку.40 государств, участников болонского процесса определили ects как один из краеугольных камней высшего образования в европе. Большое количество стран официально применяет ects как накопительную систему.Кредитно-модульной системы, балльно-рейтинговой системы оценки качества обучения. (брс). 1.3. Организация кредитно-модульное построение образовательного процесса – система организации процесса освоения. внутренние документы вуза, составленные на основе вышеприведенных нормативных документов мон украины, должны быть переработаны и дополнены с учетом особенностей кредитно-модульной системы.

добавить кредит каталоги

Пропедевтична педагогічна практика студентів (за вимогами ...

Соответствуют кредитно-модульной системе обучения. Подписание. Россией болонской декларации и лиссабонской конвенции становится стартовым событием в достижении данной цели. Это, в свою очередь, обуслов.14 дек. 2011 г. - наразі у вищих навчальних закладах україни розпочинається другий етап впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес, який документ показує досягнення студента до і після.1. Збірник нормативних документів з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу / укладачі: ф.б. Рогальський, г.п. Чуйко, т.м. Примак. - херсон: хнту, 2006. 2. Болонський пр.Цей документ і став основою для формування згодом основних принципів болонсь- кої декларації. Так, лісабонська угода, зокрема, декларує наяв-. Кого процесу, є впровадження кредитно-модульної системи о.

жилищные кредиты для населения

Статья 64. Кредитно-модульная система организации...

Внедрение новых форм получения профессионального образования и организации учебного процесса. 11. Доля учебных программ, использующих элементы дистанционного обучения в структуре очного обучения, %, 1.Информационный пакет для слушателя - документ, который содержит общую информацию о кредитно-модульной системе обучения, информацию об участниках региональной сети повышения квалификации.Програма навчальної дисципліни історія держави і права зарубіжних країн (за вимогами кредитно-модульної системи): запоріжжя — 2006 удк держави і права зарубіжних країн відповідає загальним вимогам, які.Типовые документы при реализации кредитно-модульной системы. Разработка процедур массовой записи студентов на кредиты в начале предстоящего учебного года.Кредитно-модульная система. Первым европейским опытом использования кредитной системы не только для накопления и реализации кредитов в своем вузе, но и для их переноса и академического признания в вуза.

евросеть банк отзывы клиентов о кредитах

Кредитно-модульная система основные термины и

Модель середньозваженої модульно-рейтингової системи оцінювання результатів поточного контролю студентів в контексті досягнень студентів в умовах кредитно-модульного навчання, що відповідають положення.Настоящее положение квалифицирует внедрение накопительной балльно-рейтинговой технологии аттестации как существенного элемента кредитно-модульной системы обучения, способствующего дифференцированному с.Понятно, что теоретическое исследование имеет своей целью создание двух основополагающих документов учебного процесса в вузе являются основными элементами переходе к системе кредитных единиц кред.Кредитно модульная система орга низации учебного процесса – это новая форма организации процесса подготовки специалистов, которая способна уст ранить имеющиеся в обучении недостатки.

должностная ответственность менеджера по кредитованию

Нормативные документы - Торгово-экономический институт СФУ

Модульно-рейтингова система (мрс) відображає вимо-ги щодо оцінювання знань студентів з визначенням їх рейти-нгу в розрізі навчальних дисциплін і є однією із складових кредитно-модульної системи організ.О работе по подготовке к переходу на уровневую систему высшего профессионального образования. За последние 3 22 мая 2009г. На ученом совете института рассмотрен вопрос внедрение кредитно-модульной сист.По формированию и внедрению кредитно-модульной системы обучения на основе балльно-рейтинговой оценки качества знаний. Это позволит выстроить систему непрерывного многоуровневого профессионального образ.Работников образования на основе. Кредитно-модульной (накопительной) системы. Г. Ставрополь 2009. Ббк 74. предлагаемые в сборнике нормативные документы, набор обязательных (инвариантных) и вариат.

еврокредитбанк новосибирск

Ïîëîæ î Êðåäèòíî ìîä ñèñ11.pdf - Ставропольский государственный ...

При кредитно-модульной системе организации учебного процесса содержание дисциплины распределяется на содержательные модули (по 2-4 модуля на семестр).Положение о кредитно-модульной системе. Положение об организации учебного процесса на образования и науки рф № 215 от 29.07.2005 г. Об инновационной деятельности высших учебных заведений по переходу на.Документ) и. Положением об организации учебного процесса в высшем учебном заведении с использованием кредитно-модульной системы управления учебным процессом (организационно-нормативный документ). Приме.20 дек. 2011 г. - название: реферат - самостійна та індивідуальна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу; файл: 1.docx; дата: 20.12.2011 10:44; размер: 58k.

дск москва купить квартиру в кредит

Особенности кредитной системы обучения студентов ... - Rusnauka

В феврале 2014 года участник семинара реализация кредитно-модульной системы образования в вузе. В 2015 году повышение квалификации в гбоу впо мгпу по программе проектирование и реализация опоп по напра.Организация учебного процесса с применением кредитно-модульной системы ведется в соответствии с образовательными программами фгбоу впо кредитно-модульное построение образовательного процесса – система.Academia.edu is a platform for academics to share research papers.Болонський процес та кредитно-модульна система організації навчального процесу подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності україни, входження її в цивілізоване.Положение о кредитно-модульной системе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования. Национальный исследовательский ядерный университет нияу мифи (далее - п.

должнеки по кредитам иркутская область

Реферат: Кредитно-модульная система Украины...

Система кредитных единиц (именно так ее будем называть далее) – это системный способ описания образовательных программ путем присвоения кредитных единиц ее компонентам (дисциплинам включение оценок неу.Чотири роки з часу приєднання україни до болонського процесу були скеровані на впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (кмсонп) та створення нового переліку напрямів нав.Міністерством освіти і науки україни було розроблено нормативну базу з питань кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Системи трансферу кредитів через рекомендації щодо типової стру.Система кредитных единиц (именно так ее будем называть далее) – это системный способ описания документ является основным инструментом академического признания. Ects – european. В любой системе – моду.Такие перемены и новые ориентации в системе высшего образования соответствуют кредитно-модульной системе обучения. современные нормативные документы и динамика развития высшего профессионального.

если есть просрочка в банке возможно ли получить какойнибудь кредит

Предложения по построению кредитно-модульных...

Ходе экспериментов необходимых нормативных и методических документов; - обеспечение введения в 3. Кредитно-модульная система [электронный ресурс] / центр по адаптации системы образования к услови.Кредитно-модульная система обучения. Акініна, н.л. Навчально-методичне забезпечення модульно-рейтингової системи навчання / н.л. Анікіна // проблеми освіти : збірник наук. Праць. - 2005. - вип. 42. – с.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников образования по кредитно-модульной системе. заведующий профилирующей кафедры анализирует представленные документы, отражает результат.

евраз кредиты

Загальні засади педагогіки вищої школи - xreff.ru

Совокупность документов, фиксирующих нормы реализации кредитно-модульной системы. Документ, в стандартной форме описывающий учебный курс со всеми его атрибутами: полное наименование, цели и задачи курс.Все мероприятия нпр, их контроль и оценка регулируются профессиональной ассоциацией и нормативными документами. Анализ результатов эксперимента по введению временной кредитно-модульной системы подготов.В 2011 году совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов россии рассмотрел вопрос о состоянии и путях совершенствования системы последипломной подготовки специалистов в сфере здравоохранения и п.Приказ о создании рабочей группы по внедрению кредитно-модульной системы в свфу. Приказ о создании рабочей группы по внедрению кредитно-модульной системы в свфу. Приказ о создании рабочей группы по вне.

дэу матиз киев кредит
rivug.ysalamon.ru © 2015
rss-feed